Publicado: 5 de Abril de 2016

Desde  la nostra fundació, el nostre objectiu és donar servei, TOT PER ALS AVIS, ÉS UNA EMPRESA D ATENCIÓ DOMICILIÁRIA PER A LA GENT GRAN. el nostre personal qualificat i de confiança, está a la vostre disposició per: tasques de neteja higiene personal, vestir, hidratació corporal, convis posturals, administració de medicaments, acompanyaments a cites médiques, serveis de menjar, cures, serveis pal.leatius. Amb diferents opcions de contractació com agencia de col´locacio que som el personal pot ser fix, interí, o per hores, amb torns de demati, tarde o nit.
Tambe us oferim servei de fisioterapeute, peluqueria i podologia, amb desplaçament al vostre domicili. A mes d acompanyaments en hospitals, en torns de dia o nit, perque el malalt no es trobi sol.
El nostre proposit es oferir a la gent gran o depenent i a les seves familias tots els  necessaris per minimitzar l efecte de la malaltia o discapacitat amb dependéncia.
Posem a la vostre disposició un personal, altament qualificat, que reb formació continuada i xerrades de suport. 
Una enfermera fa el control de qualitat de tots els serveis per garantir que els avis estiguin ben atesos i dónar soport a totes les families i treballadores en cada cas i cada servei.